Zaterdag 1 September 1888 Opstijging Van Den Nieuwen Balloon Estrella waaraan den Amerikaanschen Luchtkoning Mr. Atkinson van New-York voor het eerst in Europa zijne Gymnastische Oefeningen zal ten uitvoer brengen en daarna weer neêrdalen in het Park.

Display Status:

This object is not on display at the National Air and Space Museum. It is either on loan or in storage.